Študenta Strojne fakultete v Ljubljani Luka in Martin sta se srečala z učenko Meto, ki si je zamislila Žogo, ki ne neha skakati (razen, če jo primeš) in ji predstavila nekaj idej za izdelavo. Dogovorili so se o tem, kako visoko se bo žoga odbijala, kako bo velika in koliko časa bo lahko nenehno skakala.

Ko bosta študenta smeri Mehatronika zbrala še več idej in na njihovi podlagi izdelala koncepte, bodo skupaj z dijaki iz Vegove v Ljubljani z vnaprej določenim sistemom točkovanja izbrali koncept za izdelavo te skrajno posebne žoge, v naslednjem koraku pa se bodo dijaki lotili njene izdelave. Medtem pa bo učenka vseskozi obveščena o napredku njenega sanjskega stroja.