pripomocek-za-varno-voznjo-mala-slikaIzumljamo

Sodelovanje se je začelo na začetku šolskega leta, ko so se učenci lotili risanja idej na Osnovni šoli Griže in na njenih podružnicah. Tam so izumili; narisali in pojasnili delovanje, številne zanimive naprave, ki si jih želijo. Pri tem so jim učiteljice in učitelji pustili prosto pot in jih spodbujali na način, ki jih ni usmerjal ali omejeval njihove brezmejne ustvarjalnosti.

V naslednjem koraku se je otroški ustvarjalnosti pridružila inovativnost študentov in dijakov Šolskega centra Velenje, ki so ob zavedanju tehničnih omejitev izbrali ideje, za katere so našli možnosti za izdelavo. Po temeljitem premisleku so se odločili, da se bodo lotili izdelave Pripomočka za varno vožnjo v avtu. Sanjski stroj si je zamislila učenka 3. razreda osnovne šole Griže podružnične osnovne šole Liboje.

Čeprav metodologija dela poteka v treh korakih, ti niso strogo ločeni, zato so bili učenci treh osnovnošolskih razredov dodatno povabljeni, da narišejo svojo različico izbranega sanjskega stroja. Tako ideja ni več le ideja posameznika, ampak so se z njo poistovetili vsi sodelujoči.

Stroj je po besedah učencev 3. razreda POŠ Liboje tak:

»Pomočnik za varno vožnjo je namenjen voznikom avtomobilov in otrokom, ki so v avtu. V primeru prehitre vožnje, bo stroj opozoril voznika z glasovnim sporočilom “Prehitro voziš!”. Ko bo voznik zmanjšal hitrost na priporočeno hitrost, bo stroj voznika z glasovnim sporočilom pohvalil. Pomočnik za varno vožnjo bo modre barve.«

Načrtujemo

V drugem koraku sta se študent programa informatika Blaž Blažinčić in študent programa elektronika Višje strokovne šole Velenje Jernej Avberšek lotila tehničnih načrtov za izdelavo Pomočnika za varno vožnjo.

Njuni načrti natančno upoštevajo želje otrok in morebitni kompromisi, ki jih bodo zahtevale tehnične omejitve, bodo sprejeti s posvetovanjem z učenci, ki bodo ostali vključeni v proces načrtovanja in izdelave.

Načrtovanje, prve makete in testiranja bodo izvedeni v prihodnjih tednih, napredke pa bodo študenti in dijaki vsak četrti teden dokumentirali in objavljali na tem blogu.

Izdelujemo

V zadnjem koraku procesa se bo na podlagi tehničnih načrtov in če bo potrebno, tudi ob pomoči industrijskih partnerjev, izdelave prototipa Pomočnika za varno vožnjo v avtu lotila ekipa dijakov Šolskega centra Velenje. Ekipo sestavljajo: Aron Koca in David Dominković iz Elektro in računalniške šole program Elektrotehnik in Dejan Sevčnikar dijak Strojne šole.