MyMachine Slovenija je v okviru iniciative OpeningupSlovenia primer dobre prakse odprtega izobraževanja, saj kot sodelovalni in interdisciplinarni projekt povezuje vse stopnje izobraževanja in industrijo. V tej vlogi je bil 30. 1. 2015 kot del programa delavnice na temo OpeningupSlovenia predstavljen na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mlade kantona Sarajevo. To je bila prva predstavitev in izmenjava dobrih praks Slovenije in Bosne in Hercegovine na temo odprtih učnih okolij, odprto dostopnih učnih virov in novih tehnologij v izobraževanju. V predstavitvi so bile izpostavljene tri dejavnosti in njihovi rezultati: projekt MyMachine Slovenija, tehnologije za samodejno podnaslavljanje in prevajanje transLectures ter novi projekt ExplorEdu.

Več o predstavitvi lahko preberete na spletni strani iniciative OpeningupSlovenija in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in mlade kantona Sarajevo.